EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

אחריות סביבתית בפריסה ארצית

קבוצת TECO מחויבת לקידום שיתוף פעולה חברתי ועסקי בין ערבים ליהודים, ולניהול עסקים מתוך אחריות, מודעות, הוגנות וחדשנות:

אחריות לשמירה על הסביבה שבה אנו חיים, למען עתיד ילדינו;

מודעות להטמעת ערכי אחריות סביבתית בקרב אוכלוסיות שונות;

הוגנות לניהול עסקים מתוך גישה של כבוד, שקיפות והדדיות;

חדשנות לזיהוי, פיתוח ויישום טכנולוגיות ואמצעים מתקדמים בתחום הסביבתי בישראל.

.

קרא עוד...