EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

GreenNet ניהול פסולת חכם

image

קבוצת TECO הקימה ומנהלת מערכת מחשב חכמה ומודולרית, המשמשת פתרון מתקדם לניהול מערך איסוף, הובלה, הטמנה ודיווח של פסולת בניה. המערכת מספקת כלים חדשניים לבקרה ולניהול של תחנות מיחזור והטמנה, ומהווה פלטפורמה ראשונה מסוגה בישראל לסחר אלקטרוני, למבקשים לקדם היתרי בניה וטופסי 4 דרך הוועדות לתכנון ובניה.

היתר בניה (טופס 2)
במסגרת בקשה להיתר בניה, נדרש כל מבקש היתר להציג חוזה התקשרות עם אתר מורשה לטיפול בפסולת בניין, וזאת עוד לפני שהחל למעשה בתהליך הבניה. על מבקש ההיתר להוכיח כי רכש זכות להטמין פסולת בעתיד, על פי כמות פסולת צפויה שעליה הצהיר מהנדס/אדריכל רשום. בעזרת המערכת של TECO ניתן בתהליך פשוט וזריז לקבל הצעת מחיר עבור הטמנת פסולת, ולבצע הסכם התקשרות עם המטמנות השונות הפרוסות ברחבי הארץ. ניתן לבחור בין האתרים השונים על פי מחירים ומרחקים. התהליך כולו אורך דקות אחדות בלבד, חוסך זמן יקר והתרוצצות מיותרת, ובסיומו יישלחו לכתובת המייל של הלקוח כל הטפסים הרלוונטיים לוועדה לתכנון ובניה.

טופס 4
כדי לוודא שהפסולת אכן טופלה באתר מורשה, נדרש הפונה להציג אישורי הטמנה בפועל של כמות הפסולת מוצהרת, וזאת על מנת להיות זכאי לטופס 4 בסוף תהליך הבניה. באחריות אתר הפסולת לנהל רישום מדויק של מכולות הפסולת הנכנסות לתחומו ומקורן, ולספק לבעל הפרויקט אישור מסכם של כמות הפסולת שהגיעה אליו מאתר הבניה. טופס זה יש להציג בפני המפקח בוועדה לתכנון ובניה, כהוכחה שאכן טופלה הפסולת כראוי, ולצורך זכאות כדי להיות זכאים לטופס 4.

יתרון השימוש במערכת של TECO הוא בכך שהלקוח יכול בכל עת להיכנס לאתר עם מספר ההזמנה שלו, ולהפיק דו"ח מצב עדכני לגבי הפסולת שפונתה מהאתר שלו. בלחיצת כפתור ניתן לראות את תאריכי כניסת הפסולת, מספר המשאית, כמות הפסולת ומקורה. כך נחסך מהלקוח מרדף אחרי אישורים וטפסים מהקבלן המפנה או לחלופין מאתר הפסולת. המערכת מותאמת למגמות החקיקה החדשות, המעבירות את האחריות לטיפול בפסולת בניין לרשויות המקומיות ולבעלי אתרי הפסולת (אתרי הטמנה ומיחזור)..

image