EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

מחצבת תאנים

מחצבה הפועלת בהתאם לתקני איכות סביבה מחמירים. רוב האבן במחצבה הינו דולומיט קשה המתאים במיוחד לייצור חצץ מעולה לאספלטים באיכות גבוהה ולתעשיית הבטון.

במחצבה משתמשים במיטב הציוד המודרני בתחום מערכי הגריסה והציוד הכבד. הייצור מתבצע תוך הקפדה על בקרת איכות דקדקנית פנימית וחיצונית. תוצרי המחצבה משמשים בעיקר כחומרי גלם לייצור תערובות בטון, אספלט, כבישים, בלוקים וכבולדרים לנמלים. החומרים במחצבה מיוצרים בהתאם לדרישות התקן הישראלי ומבוקרים באופן שוטף על ידי מערכת הבטחת איכות קפדנית במסגרת הסמכת החברה לדרישות ISO9001.

סל המוצרים רחב ומגוון ומיוצר ברמות איכות גבוהות, כולל:

image