EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

קבוצת Teco

קבוצת TECO החלה את פעילותה בשנת 1997. מאז נמצאת הקבוצה במגמת צמיחה והתפתחות, וכיום היא המובילה בתחום ניהול הפסולת ואיכות הסביבה בישראל.
הקבוצה מטפלת בכל סוגי הפסולת ונותנת שירותים בפריסה ארצית. קבוצת TECO מחויבת לקידום שיתוף פעולה סביבתי, חברתי ועסקי בין ערבים ליהודים ולניהול מתוך אחריות, מודעות, הוגנות וחדשנות.

קבוצת TECO מחזיקה בבעלות חלקית או מלאה מספר רב של חברות ומיזמים במגוון רחב של תחומי פעילות:

  • ניהול פסולת יבשה – תכנון, הקמה וניהול של פתרונות קצה מתקדמים וידידותיים לסביבה למיון, מיחזור והטמנה של פסולת יבשה לסוגיה השונים.
  • ניהול פסולת מעורבת – תכנון, הקמה וניהול של פתרונות קצה מתקדמים וידידותיים לסביבה כגון מפעלי מיון פסולת, מפעלי קומפוסט ומתקני פסולת לאנרגיה.
  • טכנולוגיות ירוקות – מחשוב ושימוש בסחר אלקטרוני בתחום הפסולת, פיתוח ויישום טכנולוגיות הפרדה ומיחזור, פיתוח מוצרים המבוססים על חומרים ממוחזרים ועיקור פסולת רפואית.
  • תכנון סביבתי ואדריכלות – תכנון וניהול פרויקטים בתחום החקלאי (רפתות, לולים, בתי אריזה), תכנון סביבתי (אתרי מיחזור, מיון והטמנה של פסולת יבשה ו/או מעורבת), מחצבות, ואדריכלות למגורים, למסחר ולתעשייה.
  • ייזום נדל"ן – יזמות בנייה וניהול פרויקטים של נדל"ן למגורים, למסחר ולתעשייה.
  • אגרגטים ואבן – שיווק של אגרגטים איכותיים, אבן טבעית ואבן ימית, וייצור ושיווק של אגרגטים ממוחזרים.

.

image