EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

התכנון הסביבתי של קבוצת TECO מבוצע באמצעות הזרוע התכנונית וההנדסית של הקבוצה, חברת תכרורי מהנדסים בע"מ.

תכרורי מהנדסים נוסדה בשנת 2002 כחברה לשירותי תכנון הנדסי וניהול פרויקטים, ומאז צברה ניסיון ומוניטין רב בתחום. צוות התכנון של החברה עוסק במגוון תכניות, בכל המדרג הסטטוטורי, החל מתכניות מתאר ועד להגשת בקשות להיתרי בנייה. התכניות מוגשות למוסדות התכנון ומלוות על ידי הצוות עד לאישורן. להלן תחומי הפעילות של תכרורי מהנדסים: