EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

קבוצת TECO היא המובילה בישראל במיון, מיחזור והטמנה של פסולת יבשה. לקבוצת TECO חמישה אתרים המטפלים בפסולת באמצעות טכנולוגיות מיון ומיחזור מתקדמות, ובהם מפיקים אגרגטים ממוחזרים, פלסטיק ומתכות למיחזור. בנוסף, קבוצת TECO הקימה ומנהלת מערכת אינטרנטית לבקרה וניהול של תחנות מיחזור והטמנה. המערכת מהווה גם פלטפורמה ראשונה מסוגה בישראל, לסחר אלקטרוני למבקשים לקדם היתרי בנייה וטופסי 4 דרך הוועדות לתכנון ובניה.

 

להלן תיאור חברות הקבוצה בתחום הפסולת היבשה: