EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

קבוצת TECO יוזמת, מתכננת ומבצעת פתרונות חכמים
בתחום ניהול הפסולת, מיחזור ושמירה על איכות הסביבה בישראל.
לקבוצה היכרות מעמיקה עם תהליך הטיפול בפסולת הקיים היום,
והיא פועלת לפיתוח, ייעול ושיפור הטכנולוגיות והשיטות הקיימות.

logo

מוצרי בנייה ממוחזרים

קבוצת‭ ‬TECO‭ ‬עוסקת‭ ‬בפיתוח‭ ‬‭‬מוצרי‭ ‬בנייה‭ש ‬בהם‭ ‬נעשה‭ ‬שימוש‭ ‬בחומר‭ ‬ממוחזר‭ ‬בהיקף‭  ‬של‭ ‬יותר מ-

קרא עוד...
logo

פסולת רפואית

לקבוצת TECO זכויות בלעדיות להפעלה של טכנולוגיה יחודית לטיפול בפסולת רפואית בישראל. זוהי טכנולוגיה אמריקאית המאפשרת טיפול

קרא עוד...