EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

תכנון מפעלים למיון פסולת

תכנון אתרים ומפעלים משלב את בחירת האזור המתאים לביצוע פעילות האתר, תכנון האתר עצמו, מערך התפעול, לרבות הטכנולוגיה, הכלים והמכונות, וכן ליווי הקמת האתר ולבסוף ליווי תפעול האתר.

מפעלי מיון מתוכננים בהתאם לסוגי הפסולת, כמות הפסולת היומית, סוג כלי השינוע, הסביבה שבה הם ממוקמים, הרגישות הסביבתית באזור, דרישות ייחודיות של המזמין או המשרד להגנת הסביבה.
למשל:

 • תכנון מפעל מיון בתנאי צפיפות שטח וקרבה לשימושי קרקע רגישים.
 • התמחות בתכנון ובתפעול מפעלי מיון בשילוב עם מערכות הפרדה ומיון הכוללות:
  • מערכים למיון ולהפרדת פסולת לצרכי מיחזור.
  • נפוי מכני של פסולת על בסיס גודל החלקיק.
  • הפרדה אופטית ובליסטית.
  • קווי הפרדה ומיון ידני.
 • מערכת לטיפול בתשטיפים לעמידה בדרישות החוק.
 • מערכת יניקת אויר ותת-לחץ – בקרה על איכות האוויר המשתחררת לסביבה, מניעת זיהום  אויר ומפגעי ריח.
image