EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

תכנון מבנים חקלאיים, רפתות ולולים

לקבוצת TECO מוניטין יקר ערך כמובילה בתכנון ובהקמה של מבנים חקלאיים כגון רפתות, לולים, מחסנים, חדרי קירור ועוד.

בתחילת שנות ה- 2000 הובילה תכרורי מהנדסים את הרפורמה בענף החלב בישראל. החברה ביצעה תכנון הנדסי וסביבתי של יותר מ- 50% מסך הרפתות בארץ, ונתנה ייעוץ לרפתנים, בתי ספר חקלאיים וקיבוצים רבים, בכל היבטי התכנון ההנדסי, הסביבתי והכלכלי.

כיום החברה בעלת ניסיון רב בליווי, תכנון והקמה של רפתות, לולים, חוות, חממות וסככות חקלאיות.
לקוחות החברה נהנים ממקצועיות בהיבט התכנוני וההנדסי, וכן מיכולות מוכחות בקידום הליכי תיכנון וסטטוטוריקה מול הוועדות לתכנון ובנייה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות.

image