EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

תכנון והקמת אתרי הטמנת פסולת

תכנון אתרים ומפעלים משלב את בחירת האזור המתאים לביצוע פעילות האתר, תכנון האתר עצמו, מערך התפעול, לרבות הטכנולוגיה, הכלים והמכונות, וכן ליווי הקמת האתר ולבסוף ליווי תפעול האתר.

הכשרת אתר להיותו אתר לסילוק פסולת (אס"פ) דורשת מתן פתרונות לבעיות אקולוגיות אשר עלולות לנבוע כתוצאה מהטמנת הפסולת: איטום הקרקע על מנת למנוע חלחול נוזלים וזיהום מי התהום, פתרון לניקוז נוזלים ולשאיבה סדירה שלהם מהתחתית, מציאת פתרון לגז מתאן הנוצר במהלך פרוק הפסולת וכיו"ב.

צוות החברה מונה אדריכלים, מהנדסים, מתכנני ערים והנדסאים, בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בתכנון. כל לקוחות החברה נהנים מסל פתרונות מקיף ומקצועי. הצוות המנוסה מאפשר לנו לבצע פרויקטים סטנדרטיים ומורכבים כאחד, תוך התאמת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות.

התכנון מותאם לדרישות הקפדניות של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לסוגי הפסולת המיועדים להטמנה, הסביבה הגאוגרפית שבה מתוכנן האתר, סוג הקרקע והתנאים ההידרוגאולוגיים באתר.
עבודת תכנון אתר פסולת כרוכה גם בקידום מערכת אישורים והסכמות עם המשרד להגנת הסביבה, ורשויות התכנון השונות. אנו לוקחים על עצמנו את מכלול הטיפול בנושאים אלו, ופועלים בשיתוף פעולה עם גורמי הממסד.