EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

שפיה – שפיה קליטה ומיחזור פסולת בע”מ

קבוצת TECO הייתה שותפה לייזום, תכנון, הקמה ותפעול אתר ההטמנה ומחזור הפסולת "תות".

אתר ההטמנה ומחזור פסולת "תות" פועל מאז שנת 2007 בשטחי המועצה האזורית חוף הכרמל, בצמוד למחצבת שפיה. באתר פעילות למחזור ולהטמנה של פסולת יבשה, והוא משרת את כלל יישובי חוף הכרמל, חיפה, חדרה, יישובי הכרמל והשומרון.

image