EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

פסולת רפואית

image

לקבוצת TECO זכויות בלעדיות להפעלה של טכנולוגיה יחודית לטיפול בפסולת רפואית בישראל. זוהי טכנולוגיה אמריקאית המאפשרת טיפול בפסולת הרפואית בחצר בית החולים, בשיטה המשלבת גריסה מכנית יחד עם עיקור כימי.

יתרונה של הטכנולוגיה, המאושרת על ידי משרד הבריאות הישראלי, הינו בהיותה ניידת על גבי משאיות ובכך חוסכת שינוע מסוכן ומיותר של פסולת רפואית בכבישי הארץ. המתקן יכול לטפל בכ- 900 ק"ג בשעה.

יתרונות נוספים של המערכת:
• טיפול כימי יעיל ובטוח;
• הקטנת הנפח ב- 70%;
• טיפול ברוב המוחלט של הפסולת במוסדות הרפואיים ללא צורך בשינוע של חומרים מסוכנים;
• ניסיון של שנים ארוכות בתפעול בארה"ב;
• פתרון ירוק – ללא כל השפעות סביבתיות וללא תשטיפים;
• התהליך לכל אורכו מבוקר על ידי מחשב המנטר מדדים נדרשים לאבטחת התהליך;
• הזנת הפסולת נעשית תחת בקרה וטיפול באוויר (תת-לחץ במשפך הקבלה).

בסיום התהליך מונפקת עבור ביה"ח תעודה שבה צפורטים כמות הפסולת שטופלה והמדדים הנמדדים בזמן הטיפול.
הדגמות:

01 01
image