EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

פרויקטים למגורים

נתניה נופי השרון איכות בע״מ

פרויקט נופי השרון יוקם במתחם הנמצא במזרח נתניה, בשכונת קריית השרון, בצמידות לחורשת הסרג'נטים.
בשטח המיועד יוקם בניין מגורים בן 18 קומות ו-67 יחידות דיור.
בניין חדש ומרווח, עם נוף פתוח לכל הכיוונים וגישה ישירה לצירים מרכזיים.