EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

ירכא – ת.מ. שיקום, מיחזור וקליטת פסולת בע"מ

קבוצת TECO הייתה שותפה לתכנון, הקמה ותפעול אתר ההטמנה ירכא, אשר פעל משנת 2010 בישוב ירכא, בסמוך לכרמיאל, עכו ונהריה.

האתר פעל על גבי מחצבה ישנה ונבנה על פי סטנדרטים מתקדמים, אשר אפשרו הטמנה וטיפול נכון בפסולת ומניעת פגיעה בסביבה.

עם השלמת ההטמנה האתר נסגר ובשטח בוצע תהליך שיקום מקיף, שבסיומו יוקם פארק לרווחת תושבי כפר ירכא.

image