EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

טורעאן – טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ

בקרבת הישוב טורעאן ובקרבת צומת גולני פעלה בעבר מחצבת גולני, אשר לאחר מיצוי החציבה בה אושר לשקמה על ידי הקמת אתר חדש ומרכזי למחזור ולהטמנה של פסולת יבשה.

קבוצת TECO הייתה שותפה לתכנון, להקמה ולתפעול אתר ההטמנה טורעאן. האתר פועל ברישיון החל משנת 2010 ומשרת את כלל יישובי הגליל והעמקים.

image