EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

גרין-נט מיחזור וטיפול בפסולת בע”מ

קבוצת TECO תכננה, הקימה והפעילה את המפעל הראשון מסוגו בארץ והגדול ביותר למיון ולמיחזור פסולת עירונית מעורבת.

המפעל ממוקם באזור התעשייה עטרות, על מגרש של 22 דונם. שטח המפעל כ-9,000 מ"ר והקיבולת שלו עומדת על כ-1,500 טון פסולת עירונית ביום. המפעל מיועד לטפל בפסולת עירונית מופרדת במקור ובפסולת מעורבת. המפעל ידידותי לסביבה, מיישם תהליך "ייצור נקי" – מבנה סגור, אחסון סגור לחומרים, ללא פליטות ומפגעים. המפעל תוכנן על ידי חברת Sutco Recycling Technik הגרמנית, והוא מצויד בטכנולוגיות מתקדמות ביותר למיון ולמיחזור פסולת מעורבת, תוך שימוש באוטומציה ובטכנולוגיה להפרדה אופטית המיושמת על ידי חברת Tomra ומאפשרת מיכון מקסימלי של תהליך המיון. המפעל החדש מהווה למעשה מהפכה בכל הקשור להתייחסות לפסולת ולמיחזור בישראל, הן בטכנולוגיות המיון המתקדמות והן במערכת בקרה מתקדמת, המאפשרת שליטה במערכי המיון ובאיכות המוצרים היוצאים מהקו.
המפעל הוקם ומופעל בשיתוף קבוצת י.ש. האחים יעקובי.

פסולת המגיעה למפעל נכנסת לשני קווי מיון, הבנויים ממספר שלבים ומתקנים, לצורך מיון יעיל ואיכותי:

1. מיון ידני ראשוני.
2. מתקן לפתיחת שקיות.
3. הפרדה מיכנית באמצעות תוף בורגי מחורר (טרומל) המסתובב ומפריד בין מרכיבי הפסולת הגדולים, אשר ממשיכים לנוע קדימה ומרכיבי הפסולת הקטנים מקוטר חורי התוף אשר נופלים למסוע להמשך טיפול (רוב הפסולת שרכיביה קטנים הינה פסולת אורגנית-רטובה).
4. שימוש בחיישנים ובאמצעי הפרדה אוטומטיים – המיון וההפרדה של הפסולת הלא אורגנית (יבשה) מתבצעים על ידי שימוש בחיישנים ובאמצעי הפרדה אוטומטיים המנצלים את השונות בתכונות הפיזיקליות של החומרים. אמצעים אלו כוללים: נפות רוטטות, מגנטים גדולים, זרמי מערבולת להפרדת מתכות, זרמי אויר המפרידים חומרים קלים כגון שקיות ניילון, מפרידים אופטיים וכדומה.
5. אריזה ושקילה – תוצרי הפסולת הממוינת עוברים לעמדת האריזה. הדחסן דוחס את הפסולת הממוינת לחבילות על פי סוג החומר, קושר אותן, שוקל אותן ומכין אותן למשלוח למפעלי המיחזור השונים:
פסולת יבשה כמו קרטון, נייר, פלסטיק, זכוכית ומתכות – מפונה למפעלים כחומר גלם למיחזור.
חומר אורגני רקבובי (המורכב בעיקר משארית המזון) – פסולת זו ממוחזרת בשתי דרכים, כמקור הזנה למתקן לעיכול אנ-אירובי, אשר ייצר ביו-גז מהפסולת ויפנה את הגז לייצור חשמל וכן כחומר גלם לייצור קומפוסט, אשר משווק לחקלאות.

image