EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

אגרגטים ממוחזרים

אגרגטים המיוצרים בהליך מיחזור של חומרי בנייה הכולל גריסת הפסולת, ניפוי, הפרדת החומרים הלא מינרלים (קרי פלסטיק, עץ) ויצירת מוצר העומד בת"י 1886 ומתאים לשימוש כתשתית למילוי מתחת לריצוף, כיסוי צנרות, תערובות בטון וכלל השימושים השונים במקביל לחומרי מחצבה טבעיים. בשנים האחרונות, עם התגברות המודעות למיחזור ולשמירה על הסביבה, הצטרף גם ענף הבנייה למהפכה הירוקה והחל בשימוש בחומרי בנייה ממוחזרים.

לשימוש בחומר ממוחזר בבנייה יש יתרונות רבים, ביניהם חיסכון משמעותי בעלויות והגנה על הסביבה והטבע. החומר הממוחזר ידוע באיכותו, שעולה על זו של חומר מחצבה טבעי.

בתוך מכלול פעילותה למען הסביבה, עוסקת קבוצת TECO במיחזור פסולת בניין. הפסולת נגרסת, ומתבצע ניפוי וייצור חומרים לצרכי בנייה שונים. החומר הממוחזר משמש כתחליף לחומרי מחצבה. החומר המתקבל חייב לעמוד בתקן ובתנאים ברורים של עמידות וחוזק, ולשם כך עובר בדיקות מעבדה מקיפות בהתאם לדרישת הלקוח.

סל המוצרים רחב ומגוון ומיוצר ברמות איכות גבוהות, כולל:

image