EN | HE office@tecogroup.co.ilicon 1508 878 9 972 icon

פרויקטים מסחריים ותעשיתיים

מרכז מסחרי SARAYA 

קבוצת TECO מחזיקה צוות מהנדסים ומתכננים In-House ומספקת שירותי תכנון והקמה של נדל"ן לתעשייה בישראל.

בימים אלו, קבוצת TECO עוסקת בתכנון ובהקמה של מרכז מסחרי ומשרדים מתקדם באזור השרון.

המרכז יכלול כ- 2,250 מ"ר שטח מסחרי וכ- 4,000 מ"ר שטח משרדים.

המרכז צפוי לשרת כ- 96,000 תושבי האזור.

image