image7

טורעאן – טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ

בקרבת היישוב טורעאן ובקרבת צומת גולני, פעלה בעבר מחצבת גולני, אשר לאחר מיצוי החציבה בה, אושר לשקמה על ידי הקמת אתר חדש ומרכזי למיחזור והטמנה של פסולת יבשה.

אתר טורעאן  פועל ברישיון, החל משנת 2010, ומשרת את כלל יישובי הגליל והעמקים, ומהווה  מרכז מיחזור עיקרי באיזור.

אתר טורעאן עומד בסטנדרטים מתקדמים להטמנה, ומאפשר טיפול נכון בפסולת ושמירה על איכות הסביבה. באתר קיים מערך  לטיפול בפסולת בנייה, באמצעות הליכי מיחזור מתקדמים, מיון, הפרדה, גריסה, ניפוי והשבחת החומרים תוצרי המיחזור.

החומרים המגיעים לאתר עוברים תהליך מיון ראשוני. החומר הניתן למיחזור מופרד ויתר החומר מועבר בצורה מוסדרת להטמנה, ומהווה למעשה מצע יציב לשיקום המחצבה הישנה. מערך המיחזור שיוקם, יטפל במירב הפסולת הנקלטת, על מנת להקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

האתר מאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה, ומורשה לספק הסכמי התקשרות ואישורי הטמנה עבור היתרי בנייה וטופסי 4 בהתאם לדרישות הוועדות לתכנון ובנייה.

עם השלמת ההטמנה באתר יבוצע בשטח תהליך שיקום מקיף.

image5

shpia