www.turan.co.il image7

טורעאן – טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ

באמצעות חברת טורעאן קליטה ומיחזור בע"מ מופעל אתר למיחזור והטמנה של פסולת בניין בסמוך לצומת גולני.
האתר, המהווה פתרון ייחודי לפסולת בניין באזור נבנה על גבי מחצבה ישנה,
תוך עמידה בסטנסטרטים מתקדמים להטמנה ומאפשר טיפול נכון בפסולת ושמירה על איכות הסביבה
החומרים המגיעים לאתר עוברים תהליך מיון ראשוני.
החומר הניתן למיחזור מופרד ויתר החומר מועבר בצורה מוסדרת להטמנה ומהווים למעשה מצע יציב לשיקום המחצבה הישנה.
עם השלמת ההטמנה באתר יבוצע בשטח תהליך שיקום מקיף שבסיומו יוקם במקום פארק ירוק לרווחת תושבי האזור.

image5

shpia