www.shfeya.co.il image7

שפיה – שפיה קליטה ומיחזור פסולת בע”מ

אתר הפסולת שפייה ("תות") ממוקם במחצבת שפייה ב', מצפון לזיכרון יעקב וקולט אליו פסולת יבשה לצורכי הטמנה ומחזור. אתר שפיה הוא בעל שטח הטמנה גדול ופועל ברישיון משנת 2008 בסטנדרטים הגבוהים ביותר. האתר נבנה על בסיס מודלים של אתרים מתקדמים להטמנה ומיחזור ברחבי העולם, והוא האתר הגדול ביותר לטיפול בפסולת יבשה בצפון הארץ.

האתר מורשה לספק הסכמי התקשרות ואישורי הטמנה עבור היתר בניה וטופס 4 בהתאם לדרישות הוועדות לתכנון ובניה.

כמו כן, האתר מורשה לקליטת אסבסט תקני ומפעיל לצורך כך תא מבודד ויחודי העומד בתנאים מחמירים ובפיקוח צמוד של המשרד להגנת הסביבה

לאתר שפיה גישה נוחה מכביש 4 וכביש 6 והוא מחוייב לסטנדרטים גבוהים ומניעת פגיעה בסביבה. לאחר סיום מילוי באתר מחויבות חברת שפיה קליטה ומיחזור פסולת בע"מ לשמירה על רצף הנוף הפתוח ולשיקום האתר

image5

shpia